آنتالیا

آنتالیا برنامه داعش برای حمله به مراکز تفریحی آنتالیا
سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵ ۲۳:۵۴

برنامه داعش برای حمله به مراکز تفریحی آنتالیا

برنامه داعش برای حمله به مراکز تفریحی آنتالیا یک روزنامه ترکیه ای از برنامه‌ریزی گروه تروریستی داعش برای انفجار در مراکز تفریحی و کلوپ‌های شبانۀ محل تجمع گردشگران خارجی در شهر ساحلی آنتالیا خبر داد.
آنتالیا فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا !
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۱۵

فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا !

فرود در فرودگاه نظامی ترکیه برای سفر به آنتالیا ! مقصد «آنتالیا» است اما هواپیما در یک فرودگاه نظامی فرود می‌آید، بعضا چهار ساعت دیگر تا آنتالیا راه باقی مانده که باید با اتوبوس رفت.