نحوه درست کردن رنگ خوراکی

نحوه درست کردن رنگ خوراکی رنگهای طبیعی خوراکی را در منزل تهیه کنید!
چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰

رنگهای طبیعی خوراکی را در منزل تهیه کنید!

رنگهای طبیعی خوراکی را در منزل تهیه کنید! کلم قرمز را به مقدار دلخواهی که لازم دارید خرد کنید سپس مقداری نمک بزنید