راهنمای ثبت نام کارت ملی

راهنمای ثبت نام کارت ملی  اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی
جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۸:۵۳

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی

اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی در این اطلاعیه آمده است: افرادی که تاکنون هیچیک از کارتهای شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی