خواص آب سیب زمینی

خواص آب سیب زمینی خواص باور نکردنی آب سیب زمینی !
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۲۲:۴۶

خواص باور نکردنی آب سیب زمینی !

خواص باور نکردنی آب سیب زمینی ! اگر از زخم معده رنج می برید، روزانه با معده خالی ۵۰ میلی لیتر آب سیب زمینی. قبل از ناهار و شام بنوشید.
خواص آب سیب زمینی درمان این بیماری ها با آب سیب زمینی
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵

درمان این بیماری ها با آب سیب زمینی

اگر از زخم معده رنج می برید، روزانه با معده خالی 50 میلی لیتر آب سیب زمینی. قبل از ناهار و شام بنوشید.