عکس محل دفن زائران ایرانی در مکه

عکس محل دفن زائران ایرانی در مکه محل دفن زائران ایرانی در مکه + عکس
پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۵۱

محل دفن زائران ایرانی در مکه + عکس

محل دفن زائران ایرانی در مکه + عکس مزارشان هیچ نشانی ندارد، فقط یک قطعه سنگ که همه مشخصه‌شان است