خودروسازان و واردکنندگان خودرو

خودروسازان و واردکنندگان خودرو خودروسازان باید حساب پس بدهند
جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۲۱:۵۸

خودروسازان باید حساب پس بدهند

خودروسازان باید حساب پس بدهند با اجرایی شدن یک قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف خواهند بود