جزیره سنتینل شمالی (North Sentinel Island)، جزایر اندامان

جزیره سنتینل شمالی (North Sentinel Island)، جزایر اندامان ۱۰ مکان بسیار دیدنی، اما ممنوع !!!
جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ۲۲:۴۰

۱۰ مکان بسیار دیدنی، اما ممنوع !!!

۱۰ مکان بسیار دیدنی، اما ممنوع !!! زمین پر از راه‌های نرفته و شگفت‌آوری است که منتظر کشف شدن هستند. و شرط اول برای پیمودن این راه‌ها