کشفیات جدید باستان شناسان در هفت تپه خوزستان

کشفیات جدید باستان شناسان در هفت تپه خوزستان کشفیات جدید باستان شناسان در هفت تپه خوزستان
شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۲۰:۳۹

کشفیات جدید باستان شناسان در هفت تپه خوزستان

کشفیات جدید باستان شناسان در هفت تپه خوزستان تیم کاوش‌های باستان شناسی درجریان بررسی‌های اخیر خود درسایت هفت تپه در خوزستان، موفق به کشف کارگاهی شدند که ارتباط نزدیکی با آرشیو الواح گلی بدست آمده از دوران باستانی دارد.