احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو

احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۲۷

احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن

احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی از احتمال کاهش بیشتر قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو خبر داد.