سرقت مجسمه‌های سطح شهر تهران

سرقت مجسمه‌های سطح شهر تهران پشت پرده این سرقت‌ ها چیست ؟
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۳

پشت پرده این سرقت‌ ها چیست ؟

پشت پرده این سرقت‌ ها چیست ؟ تا وقتی مجسمه‌های سطح شهر تهران سرقت می‌شد، شاید تنها عکس‌العمل‌ها از سوی میراث فرهنگی، یک ابراز نگرانی ساده برای ماوقع بود