آبشار زیارت، گرگان

آبشار زیارت، گرگان زیارت، روستایی تاریخی که دیگر وجود ندارد !
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲

زیارت، روستایی تاریخی که دیگر وجود ندارد !

زیارت، روستایی تاریخی که دیگر وجود ندارد ! نامش زیارت است. قرار بود روستای هدف گردشگران باشد، اما تبدیل به مکانی برای ساخت و ساز آپارتمان‌های چند طبقه شد.