مرتفع ترین سورتمه شمال ایران در میان شایعات «حیران» ماند

مرتفع ترین سورتمه شمال ایران در میان شایعات «حیران» ماند مرتفع ترین سورتمه شمال ایران در میان شایعات «حیران» ماند
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۱۴:۱۹

مرتفع ترین سورتمه شمال ایران در میان شایعات «حیران» ماند

مرتفع ترین سورتمه شمال ایران در میان شایعات «حیران» ماند خردادماه سال جاری بود که خبر به بهره‌برداری رسیدن مرتفع‌ترین و طولانی‌ترین سورتمه ریلی شمال کشور در دهکده توریستی و گردشگری حیران آستارا منتشر شد