برند شخصی

برند شخصی علی ضیاء ، تخریب یک برند شخصی یا پایان شهرت؟
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰

علی ضیاء ، تخریب یک برند شخصی یا پایان شهرت؟

با یک فایل صوتی کوتاه قصد داریم تا تفاوت شهرت و برندینگ شخصی توضیح دهیم . علی ضیاء یک چهره مشهور هستند اما آیا برندینگ شخصی هم دارند یا خیر؟