مولانا سفیرصلح

مولانا سفیرصلح مولانا سفیرصلح ترکیه در استرالیا شد
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۱۹:۵۲

مولانا سفیرصلح ترکیه در استرالیا شد

مولانا سفیرصلح ترکیه در استرالیا شد به مناسبت یکصدمین سال صلح میان استرالیا و ترکیه، مولانابه عنوان سفیر صلح بشری از طرف ترکیه به استرالیا معرفی شد.