وضو گرفتن

وضو گرفتن رازهای وضو در کلام امام رضا (ع)
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

رازهای وضو در کلام امام رضا (ع)

رازهای وضو در کلام امام رضا (ع) وضو به عنوان مقدمه نماز واجب است و عبادتی است که نه تنها موجب تقرب انسان به خدا و کمال معنوی او می شود بلکه