آسیب شدید اقتصاد مصر با از سرگیری بحران در گردشگری

آسیب شدید اقتصاد مصر با از سرگیری بحران در گردشگری آسیب شدید اقتصاد مصر با از سرگیری بحران در گردشگری
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

آسیب شدید اقتصاد مصر با از سرگیری بحران در گردشگری

آسیب شدید اقتصاد مصر با از سرگیری بحران در گردشگری با کاهش 70 درصدی تعداد بازدید کنندگان از مصر وخروج گردشگران روسی و انگلیسی از این کشور اقتصاد مصر در وضعیت بحران جدی قرار گرفته است.