عکس های گونش امیر

عکس های گونش امیر عکسهای سولماز در سریال ترکی گوزل
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۲۲

عکسهای سولماز در سریال ترکی گوزل

عکسهای سولماز در سریال ترکی گوزل گونش امیر Güneş Emir بازیگر نقش سولماز در سریال ترکی گوزل در روز دهم ماه می سال 1985 در استانبول چشم بر جهان گشود.