شهر ساحلی ترکیه

شهر ساحلی ترکیه نامه‌ ای برای نجات ایرانی‌ ها در آنتالیا
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۳۸

نامه‌ ای برای نجات ایرانی‌ ها در آنتالیا

نامه‌ ای برای نجات ایرانی‌ ها در آنتالیا حدود یک سال پیش در نامه‌ای به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگی، تقاضا شد برای جبران