حملات تروریستی داعش به پاریس

حملات تروریستی داعش به پاریس ۱۴ نوامبر، ۱۱ سپتامبر فرانسه شد !
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۲۰:۰۴

۱۴ نوامبر، ۱۱ سپتامبر فرانسه شد !

۱۴ نوامبر، ۱۱ سپتامبر فرانسه شد ! حملات تروریستی داعش به پاریس در شب گذشته بیش از ۳۵۰ کشته و زخمی برجای گذاشت. اتفاقی که بدون تردید تا ماه‌ها صنعت گردشگری فرانسه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.