نان سنگک

نان سنگک چرا نان سنگک مفید است ؟
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۲۲:۵۳

چرا نان سنگک مفید است ؟

چرا نان سنگک مفید است ؟ نان سنگک در صدر نان‌های ایرانی قرار دارد و از آرد سبوس‌دار درست می‌شود. از ویژگی های خوب این نان