اقدام عجیب دختر عربستانی برای ازدواج ! + عکس

اقدام عجیب دختر عربستانی برای ازدواج ! + عکس اقدام عجیب دختر عربستانی برای ازدواج ! + عکس
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۳۲

اقدام عجیب دختر عربستانی برای ازدواج ! + عکس

اقدام عجیب دختر عربستانی برای ازدواج ! + عکس یک دختر عربستانی مقدار زیادی آب معدنی نذر کرده و روی بطری ها نوشته: