دوره مفرغ

دوره مفرغ کشف آثاری از دوره مفرغ درمسیر حوضه آبریز رودخانه اترک
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۱

کشف آثاری از دوره مفرغ درمسیر حوضه آبریز رودخانه اترک

کشف آثاری از دوره مفرغ درمسیر حوضه آبریز رودخانه اترک درحوضه آبریز رودخانه اترک یکی از مهمترین حوزه‌های فرهنگی شمال شرق ایران اثار و محوطه‌هایی از دوره‌های مفرغ، آهن، تاریخی و اسلامی شناسایی شد.