سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند

سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۸

سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند

سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند علاوه بر 33 خانه‌ای که حریم داشتند و تنها نیاز به تدقیق بود، در حال حاضر 300 بنای تاریخی در تهران داریم که به ثبت رسیده‌اند اما هیچ گونه حریمی برای آنها تعریف نشده است.