بناهای تاریخی تهران

بناهای تاریخی تهران سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۸

سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند

سیصد بنای تاریخی ثبت شده در تهران حریم تعریف شده ندارند علاوه بر 33 خانه‌ای که حریم داشتند و تنها نیاز به تدقیق بود، در حال حاضر 300 بنای تاریخی در تهران داریم که به ثبت رسیده‌اند اما هیچ گونه حریمی برای آنها تعریف نشده است.