صنایع دستی ایران

صنایع دستی ایران ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است !

ویترین صنایع دستی ایران، بنجل فروشی شده‌ است ! درحالی که می‌توان از میدان نقش جهان اصفهان به عنوان ویترین صنایع دستی ایران نام برد اما فروش صنایع دستی نامرغوب از یک سو و ورود صنایع دستی چینی به این بازار از دیگر سو این ویترین را تبدیل به بنجل فروشی کرده‌است.
صنایع دستی ایران راز منحنی شمشیر ایرانی معمای پژوهشگران جهانی
سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶

راز منحنی شمشیر ایرانی معمای پژوهشگران جهانی

راز منحنی شمشیر ایرانی معمای پژوهشگران جهانی سیدمحمدبهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: مجموعه داران دنیا آرزوی داشتن شمشیر ایرانی و ژاپنی در مجموعه خود را دارند و پژوهشگران جهان هنوز به شیوه ساخت شمشیر ایرانی به شکل منحنی پی نبرده‌اند.