روش های طبیعی برای برجسته کردن گونه و لب ها

روش های طبیعی برای برجسته کردن گونه و لب ها حجیم کردن لب با آرایش
سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

حجیم کردن لب با آرایش

حجیم کردن لب با آرایش فشردن قسمت وسط لب پایین ( مثلا گذاشتن نگین ) باعث می شود که لب شما پر تر از حالت ع