جذب گردشگران چینی

جذب گردشگران چینی تردید های ایران برای جذب گردشگران چینی
چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۱۸

تردید های ایران برای جذب گردشگران چینی

تردید های ایران برای جذب گردشگران چینی از سال گذشته به این سو بحث جذب گردشگر چینی و تمرکزبراین بازار بزرگ گردشگری درمحافل مختلف رسانه‌ای و فعالان