پادشاهی بوتان

پادشاهی بوتان آشنایی با کشور بوتان
پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۳۸

آشنایی با کشور بوتان

آشنایی با کشور بوتان بوتان کشوری است در جنوب آسیا. پایتخت آن تیمفو (تیمپو) است.