پاندای سرخ

پاندای سرخ آشنایی با پاندای قرمز
پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۴

آشنایی با پاندای قرمز

آشنایی با پاندای قرمز مشخصات فیزیکی: پاندای قرمز با در نظر گرفتن دم ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متری، حدود ۷۹ تا ۱۲۰ سانتی متر طول دارد.