جشنواره خوراک‌ های سنتی در فارس

جشنواره خوراک‌ های سنتی در فارس جشنواره خوراک‌ های سنتی در فارس و همزمان تخفیف 40 درصدی هتلها
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۴۶

جشنواره خوراک‌ های سنتی در فارس و همزمان تخفیف 40 درصدی هتلها

جشنواره خوراک‌ های سنتی در فارس و همزمان تخفیف 40 درصدی هتلها معاون گردشگری فارس از تخفیف 40 درصدی هتلها همزمان با برپایی جشنواره خوراکهای سنتی استان خبر داد و گفت : هم اکنون که در فصل کم مسافر (غیر پیک ) قرار داریم جشنواره خوراکهای سنتی یک فرصت مناسب برای جذب گردشگر به فارس است.