لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران

لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران به دلیل نوازندگی زنان
یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ ۲۲:۲۱

لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران به دلیل نوازندگی زنان

لغو اجرای ارکستر سمفونیک تهران به دلیل نوازندگی زنان اجرای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در افتتاحیه‌ی رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان به‌دلیل نوازندگی زنان، لغو شد.