سمی ترین دریاچه دنیا

سمی ترین دریاچه دنیا سمی ترین دریاچه دنیا جذاب اما خطرناک
پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۳۴

سمی ترین دریاچه دنیا جذاب اما خطرناک

سمی ترین دریاچه دنیا حتما این سوال برای شما پیش می آید که مگر می شود آب سمی باشد شاید بخاطر مواد یا حیواناتی که دروت آن وجود دارد سمی و خطرناک است اما جالب.