فال روزانه شنبه 21 آذر 1394

فال روزانه شنبه 21 آذر 1394 فال روزانه شنبه 21 آذر 1394
جمعه ۲۰ آذر ۱۳۹۴ ۲۲:۴۶

فال روزانه شنبه 21 آذر 1394

فال روزانه شنبه 21 آذر 1394 شما اعتقاد دارید که اگر اصلاً تاریکی و هیچ چیز مبهمی‌وجود نداشته باشد - و یا حداقل هرکس یک چراق قوه دستش بگیرد