قصر پوتالا در شهر لهاسا

قصر پوتالا در شهر لهاسا آشنایی با قصر پوتالا در تبت
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۱

آشنایی با قصر پوتالا در تبت

آشنایی با قصر پوتالا در تبت قصر پوتالا (در انگلیسی: Potala Palace ) نام صومعه مقدس بودائیان و اقامت‌گاه سابق دالایی لاما است که در شهر لهاسا در تبت قرار دارد.