مشکلات بینایی

مشکلات بینایی رفع مشکلات بینایی با مصرف زعفران
یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۲۴

رفع مشکلات بینایی با مصرف زعفران

زعفران از سرعت پیشرفت بیماری‌های چشم همچون «دژنراسیون ماکولا» که باعث نابینایی می‌شود جلوگیری می‌کند.