روسیه سه شرط برای بخشیدن ترکیه گذاشت

روسیه سه شرط برای بخشیدن ترکیه گذاشت روسیه برای بخشیدن ترکیه، سه شرط گذاشت
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۰۷

روسیه برای بخشیدن ترکیه، سه شرط گذاشت

روسیه برای بخشیدن ترکیه، سه شرط گذاشت دولت روسیه برای چشم پوشی از اقدام ترکیه در ساقط کردن جنگنده این کشور بر فراز سوریه، سه شرط تعیین کرد.