ارزانی نفت

ارزانی نفت قیمت نفت ایران ۳۱ دلار شد
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۲۴

قیمت نفت ایران ۳۱ دلار شد

قیمت نفت ایران ۳۱ دلار شد روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با اشاره به مطرح شدن درخواست هایی برای تشکیل نشست اضطراری اوپک اعلام کرد قیمت