دهمین دوره انتخابات مجلس در نطنز

دهمین دوره انتخابات مجلس در نطنز اسامی نامزدهای ثبت نام کننده برای دهمین دوره انتخابات مجلس در نطنز
یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۱۶

اسامی نامزدهای ثبت نام کننده برای دهمین دوره انتخابات مجلس در نطنز

اسامی نامزدهای ثبت نام کننده برای دهمین دوره انتخابات مجلس در نطنز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان نطنز و بخش قمصر صبح دیروز (شنبه) در فرمانداری شهرستان نطنز آغاز شد.