خطرات خوابیدن با موی خیس

خطرات خوابیدن با موی خیس با موی خیس هرگز نخوابید !
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۲۱

با موی خیس هرگز نخوابید !

با موی خیس هرگز نخوابید ! بسیاری از ما معتقدیم که خوابیدن با موهای خیس ضرری در پی ندارد و در حال حاضر، هیچ شواهد علمی که این عادت باعث سرماخوردگی شود هم وجود ندارد