توقف 6 ساعته اتوبوس گردشگران

توقف 6 ساعته اتوبوس گردشگران توقف 6 ساعته اتوبوس گردشگران به دلیل کنار هم نشستن زن و مرد
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰

توقف 6 ساعته اتوبوس گردشگران به دلیل کنار هم نشستن زن و مرد

توقف 6 ساعته اتوبوس گردشگران به دلیل کنار هم نشستن زن و مرد مجری این تور، رفتار برخی ماموران پلیس را با این مسافران توهین‌آمیز دانست و گفت: برخی ماموران حتی نماز خواندن مسافران این تور را مورد تمسخر قرار دادند، چون باور نمی‌کردند شخصی که هنگام رحلت و شهادت سفر می‌کند، اهل نماز خواندن باشد!