توصیه جالب پوتین به مردمش درباره ایران

توصیه جالب پوتین به مردمش درباره ایران توصیه پوتین به مردم روسیه در مورد ایران
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ۱۹:۵۳

توصیه پوتین به مردم روسیه در مورد ایران

توصیه پوتین به مردم روسیه در مورد ایران پوتین به مردم روسیه: پول و سرمایه خود را برای خوش گذرانی در ترکیه خرج نکنید و توصیه می کنم به ایران که دارای فرهنگ کهن چندین هزار ساله است بروید.