مجموعه اس ام اس و پیام تبریک کریسمس سال 2016

مجموعه اس ام اس و پیام تبریک کریسمس سال 2016 اس ام اس تبریک کریسمس 2016
پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۴۰

اس ام اس تبریک کریسمس 2016

اس ام اس تبریک کریسمس 2016 چون به سخن نوبت عیسی رسید عیب رها کرد و به معنی رسید عیب کسان را منگر و احسان خویش