اس ام اس میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

اس ام اس میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) اس ام اس تبریک کریسمس 2016
پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۴۰

اس ام اس تبریک کریسمس 2016

اس ام اس تبریک کریسمس 2016 چون به سخن نوبت عیسی رسید عیب رها کرد و به معنی رسید عیب کسان را منگر و احسان خویش