پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما

پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما
پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما

واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما ایسنا نوشت: سخنگوی دولت درواکنش به پخش نشدن مصاحبه وزیر امور خارجه تصریح کرد:برخی ها جایگاه صداوسیما را از یک رسانه ملی و فراگیر به یک رسانه حزبی تنزل داده اند.