واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما

واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما
پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما

واکنش تند سخنگوی دولت به پخش نشدن مصاحبه ظریف از سیما ایسنا نوشت: سخنگوی دولت درواکنش به پخش نشدن مصاحبه وزیر امور خارجه تصریح کرد:برخی ها جایگاه صداوسیما را از یک رسانه ملی و فراگیر به یک رسانه حزبی تنزل داده اند.