قیمت طلا و نفت در سال 2016

قیمت طلا و نفت در سال 2016 پیش بینی بانک سرمایه گذاری آمریکایی از روند قیمت طلا و نفت در سال 2016
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۸

پیش بینی بانک سرمایه گذاری آمریکایی از روند قیمت طلا و نفت در سال 2016

پیش بینی بانک سرمایه گذاری آمریکایی از روند قیمت طلا و نفت در سال 2016 بانک آمریکایی ولس منجمنت پیش بینی کرد : قیمت جهانی نفت و طلا در سال 2016 میلادی پتانسیل لازم برای افزایش بیشتر و در پیش گرفتن مسیر صعودی را خواهد داشت.