پرویز پرستویی: عده ای که به نام دین دزدی می کنند، دزد باورهای مردم هستند

پرویز پرستویی: عده ای که به نام دین دزدی می کنند، دزد باورهای مردم هستند پرویز پرستویی: عده ای که به نام دین دزدی می کنند، دزد باورهای مردم هستند
شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۵۷

پرویز پرستویی: عده ای که به نام دین دزدی می کنند، دزد باورهای مردم هستند

پرویز پرستویی: عده ای که به نام دین دزدی می کنند، دزد باورهای مردم هستند پرویز پرستویی با نقل داستانی، از کسانی که باورها و ارزش های مردم را خدشه دار می کنند، انتقاد کرد و از آنها خواست