بازدید از بانوی 7 هزار ساله تهرانی

بازدید از بانوی 7 هزار ساله تهرانی رونمایی از بانوی 7 هزار ساله تهرانی
یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۴۷

رونمایی از بانوی 7 هزار ساله تهرانی

رونمایی از بانوی 7 هزار ساله تهرانی صبح امروز طی مراسمی اسکلت بانوی 7 هزارساله تهرانی که سال گذشته در کاوشهای باستان شناسی خیابان مولوی کشف شده در موزه ایران رونمایی شد.