اس ام اس و کارت تبریک روز ولادت پیامبر و امام صادق

اس ام اس و کارت تبریک روز ولادت پیامبر و امام صادق اس ام اس تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)
یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۲۷

اس ام اس تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس تبریک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) رگ رگم پیغام احمد می دهد / دلم بوی محمد می دهد میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (ع) تهنیت باد