دلیل افزایش قیمت طلای سرخ نطنز

دلیل افزایش قیمت طلای سرخ نطنز دلیل افزایش قیمت طلای سرخ نطنز
یکشنبه ۶ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

دلیل افزایش قیمت طلای سرخ نطنز

دلیل افزایش قیمت طلای سرخ نطنز به گزارش نون و آب، شهرستان نطنز با توجه به وضعیت آب و هوایی که دارد، محل مناسبی برای کشت زعفران است و اکنون هم در زمینه سطح زیر کشت به میزان 170 هکتار، در استان مقام نخست را کسب کرده است.